baner

Organami spółki są:
1.       Zgromadzenie Wspólników
2.       Rada Nadzorcza
3.       Zarząd
Zgromadzenie Wspólników
Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Polkowice.
Zgromadzenie Wspólników: Burmistrz Gminy Polkowice.


Rada Nadzorcza
 Składa się z trzech osób:

1. Marian Waldemar Brol        - Przewodniczący Rady,
2. Ewa Portianko                     - Członek Rady,
3. Andrzej Tatuśko                  - Członek Rady.

Zarząd Spółki

1. Emilian Stańczyszyn          - Prezes Zarządu