baner

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. zwane dalej Spółką, jest spółką prawa handlowego działająca na podstawie:
a.    Umowy Spółki z dnia 8 października 1992 roku (repetytorium A nr 9377/92),
z późniejszymi zmianami,
b.    Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami.