baner

Strukturę organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach określa Regulamin Organizacyjny.
Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki.
Strukturę organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach